دسته‌بندی نشده304 فیلم ها

چــــــرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

آخــــــه من بدون غنچه های زخمی چی کار کنم ؟ یــــعــــنی میدونم باید چیکار کنم میشینم فضیلت خانم میبینم یعنی در واقع آلپ جوونمو میبینم ولی خب غنچه های زخمی ام خیلی خوب بوود تقریبا سه سال سرگرممون کرد شما بگید شما بگید بدون غنچه های زخمی میخواین چی کار کنین آخه /: منبع

خــــنده هاش❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❤I love you ❤ فــــــقـــــطـ اون خــــنـــــده هاش ^_^ ای جووووووووونـــــــمــــــــــــــــ عـــــــــــــشــــــــــگــــــــــمــــ نـــــفــــــســـــــــــــــــمـــــــــــ عـــمــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــ عـــــشــــــــق جـــــــــــــانـــــــــــــ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ منبع