طنز ماهواره وصل کردن امیر مهدی ژوله

درباره نویسنده

نظر بدهید.